Veiklos sritys

Vizija

Šiuolaikiška, saugi, patraukli, atvira ikimokyklinio ugdymo įstaiga, padedanti vaikams perimti tautines vertybes, diegianti pažangias ugdymo technologijas, puoselėjanti etnokultūros, meno, sveikos gyvensenos tradicijas, teikianti kokybišką ikimokyklinį ugdymą.

Misija

Įgyvendinant valstybinę švietimo politiką, teikti kokybiškas, atitinkančias vartotojų poreikį, ikimokyklinio, priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymosi ir priežiūros bei tėvų (globėjų) švietimo paslaugas.

Filosofija

Mūsų filosofija orientuota į vaiko, kaip asmenybės puoselėjimą ir vertinimą, padedant jam atsiverti pasauliui savo emociniais išgyvenimais, interesais, vertybėmis.