Komisijos

Darželio veiklos kokybės įsivertinimo darbo grupė
Pirmininkas – Danguolė Voinič, ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė
Nariai:
Irina Stanska, ikimokyklinio ugdymo vyresnioji mokytoja;
Alina Karpovič, ūkvedė.

Vaiko gerovės komisija
Pirmininkas – Danguolė Voinič, ikimokyklnio ugdymo mokytoja metodininkė
Sekretorė –  Ana Gricevič, ikimokyklnio ugdymo mokytoja
Nariai:
Agata Grebneva, logopedė
Zita Bojarun, sveikatos priežiūros specialistė
Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų atestacijos komisija
Pirmininkas – Veslava Voinič, Vilniaus r. Bezdonių Julijaus Slovackio gimnazijos direktorė
Nariai: Edita Verkovska, Vilniaus r. Bezdonių Julijaus Slovackio gimnazijos chemijos ir technologijų mokytoja;
Franciška Jankovska, Vilniaus r. Bezdonių Julijaus Slovackio gimnazijos ugdymo mokytoja;
Regina Dubicka, Vilniaus r. Bezdonių Julijaus Slovackio gimnazijos matematikos ir informacinių technologijų mokytoja;
Janina Klimaševska – Vilniaus r. savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėjo pavaduotoja.

Vaikų priėmimo į ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes komisija
Komisijos pirmininkas – Ana Gricevič, ikimokyklinio ugdymo grupės mokytoja;
 Nariai:
 Aurėlija Jadinskytė, ikimokyklinio ugdymo grupės mokytoja;
  Alina Karpovič, ūkvedė.

Pirkimų komisija
Pirmininkas – Veslava Voinič, l.e. direktoriaus pareigas
Nariai:
Alina Karpovič, ūkvedė;
Anna Gricevič, ikimokyklinio ugdymo mokytoja.