Vaikų priėmimas į darželį

Vaikų priėmimas į Vilniaus rajono švietimo įstaigų ikimokyklinio ugdymo grupes:

https://svietimas.vrsa.lt/go.php/lit/IMG/1099/1

https://svietimas.vrsa.lt/go.php/lit/IMG/1100/1

Centralizuota elektroninė registracijos sistema visoms rajone veikiančioms ugdymo įstaigoms https://www.vrsa.lt/go.php/lit/Placiau/11406

Tėvai (globėjai) prašymus pildo elektroniniu būdu IS prisijungę:

https://www.registruok.lt/index.php?1638994153

Prašyme nurodoma: tėvų (globėjų) kontaktiniai duomenys, prašymo numeris (sistemos suformuotas automatiškai), prašymo pateikimo data (sistemos suformuota automatiškai), vaiko asmens kodas, gimimo data, vaiko vardas, pavardė (sistema formuoja automatiškai iš Gyventojų registro – toliau GR), deklaruotos gyvenamosios vietos adresas (sistema formuoja automatiškai iš GR), ugdomoji kalba: lietuvių, lenkų, rusų, pageidaujama (-os) lankyti Įstaiga (-os) (pirmenybės tvarka nurodomos ne daugiau kaip trys alternatyvos), planuojama vaiko ugdymo pirmoje pasirinktoje Įstaigoje pradžios data ir Įstaigos pavadinimas, grupės tipas (pirmoje pasirinktoje Įstaigoje), pageidaujama grupės darbo trukmė (pirmoje pasirinktoje Įstaigoje), planuojama vaiko ugdymo antroje pasirinktoje Įstaigoje pradžios data (jei yra antras pasirinkimas) ir Įstaigos pavadinimas, grupės tipas (antroje pasirinktoje Įstaigoje), pageidaujama grupės darbo trukmė (antroje pasirinktoje Įstaigoje), planuojama vaiko ugdymo trečioje pasirinktoje Įstaigoje pradžios data (jei yra trečias pasirinkimas) ir Įstaigos pavadinimas, grupės tipas (trečioje pasirinktoje Įstaigoje), pageidaujama grupės darbo trukmė (trečioje pasirinktoje Įstaigoje), duomenys apie pirmenybę skirti vaikui vietą Įstaigoje, pageidaujamas pranešimo apie skirtą vietą įstaigoje būdas: elektroniniu laišku, trumpąja žinute (SMS), sutikimas, kad duomenys iš kitų valstybinių registrų bus gauti automatiniu būdu, patvirtinimas, kad pateikti duomenys yra teisingi.

Prašymai priimami ir IS registruojami nuolat.

Visais klausimais galite kreiptis el. paštu: bezdoniudarzelis@gmail.com arba telefonu 864028759