Autoriaus Archyvai: www2128a

PRANEŠIMAS DĖL VILNIAUS R. BEZDONIŲ VAIKŲ DARŽELIO REORGANIZAVIMO

Pranešame, kad Vilniaus rajono savivaldybės tarybos sprendimu nutarta reorganizuoti Vilniaus r. Bezdonių vaikų darželį prijungiant prie Vilniaus r. Bezdonių Julijaus Slovackio gimnazijos ir suteikiant pavadinimą Vilniaus r. Bezdonių Julijaus Slovackio gimnazijos Bezdonių ikimokyklinio ugdymo skyrius.

Vilniaus r. Bezdonių vaikų darželis reorganizuojamas iki 2020 m. rugpjūčio 31 d.

Po reorganizavimo pasibaigiančios biudžetinės įstaigos teisės ir pareigos (jai vykdyti reikalingi dokumentai ir bylos) perduodamos po reorganizavimo veikiančiai biudžetinei įstaigai po to, kai šios biudžetinės įstaigos pakeisti nuostatai bus įregistruoti Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, bet  ne vėliau kaip 2020 m. rugsėjo 1 d.

Vilniaus r. Bezdonių Julijaus Slovackio gimnazijos direktorė Veslava Voinič

L. e. Vilniaus r. Bezdonių vaikų darželio direktorės pareigas

http://www.darzelis.bezdonys.vilniausr.lm.lt/dokumentas/

MIELI TĖVELIAI,

Malonu, kad skirdami savo paramą ir labdarą, Jūs prisidedate prie vaikų darželio tobulinimo. Ir toliau kviečiame ir maloniai prašome pasinaudoti proga ir paremti mūsų darželį.

KAIP JŪS GALITE TAI PADARYTI?

 1. Atsisiųskite FR0512(4) formą iš VMI svetainės https://www.vmi.lt/cms/formos?_stiformssearch_WAR_eskisliferayportlet_formDate=1525693698017&p_p_id=stiformssearch_WAR_eskisliferayportlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&_stiformssearch_WAR_eskisliferayportlet_javax.portlet.action=search&_stiformssearch_WAR_eskisliferayportlet_title&_stiformssearch_WAR_eskisliferayportlet_code=FR0512&_stiformssearch_WAR_eskisliferayportlet_tax&_stiformssearch_WAR_eskisliferayportlet_revision=false  arba paspaudę ant failo FR0512(4) ir atsispausdinkite ją.

Formos viršuje spausdintinėmis raidėmis įrašykite savo vardą, pavardę, asmens kodą, gyvenamąją vietą, el. paštą ir telefoną. Įrašykite pildymo datą, pažymėkite, kad forma yra pirminė, pažymėkite mokestinį laikotarpį ir nurodykite, kiek procentų skiriate vaikų darželiui. Įrašykite vaikų darželio duomenis. Banko duomenų pildyti nereikia. Formos apačioje pasirašykite, įrašykite savo vardą ir pavardę. Užpildytą prašymą išsiųskite į Mokesčių inspekciją adresu: Neravų g. 8, LT-66401, Druskininkai.

2.  Arba 1,2 % GPM dalį galite skirti Elektroninio deklaravimo sistemos svetainėje (prisijungę prie EDS ir pasirinkę pildyti formą FR0512(4) https://deklaravimas.vmi.lt/lt/Pradinis_Prisijungimo_puslapis/Prisijungimasperisorinessistemas.aspx)

Vilniaus r. Bezdonių vaikų darželio rekvizitai:

Paramos gavėjo identifikacijos numeris (kodas): 191323733

Paramos gavėjo pavadinimas: Vilniaus r. Bezdonių vaikų darželis

Adresas: Statybininkų g. 9, LT-15202, Bezdonys

Banko pavadinimas: Swedbankas

Banko kodas: 73000

Atsiskaitomosios sąskaitos numeris: LT 72 7300 0101 0630 5813

Primename, jog prašymas pervesti 1,2 % pajamų mokesčio sumos turi būti pateiktas

 iki 2020 metų liepos 1 dienos.

DĖKOJAME UŽ JŪSŲ PARAMĄ!

Informacija tėveliams (globėjams, rūpintojams):

Nuo rugsėjo 1 d. priešmokyklinukai ir pirmokai pietaus nemokamai.

2019 m. gruodžio 5 d. įsigaliojus Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymo pakeitimams nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. visi priešmokyklinukai ir pirmokai visose Vilniaus rajono savivaldybės mokyklose, įskaitant ikimokyklinio ugdymo mokyklas, turi teisę į nemokamus pietus, nevertinat jų tėvų (globėjų, rūpintojų) gaunamų pajamų.

Atkreipiame dėmesį, kad dėl nemokamų pietų (nevertinant gaunamų pajamų) vienas iš priešmokyklinio amžiaus grupės ar pirmos klasės mokinio tėvų (globėjų, rūpintojų) jau nuo š. m. liepos 1 d. gali kreiptis į gyvenamosios vietos seniūniją (jeigu gyvenamoji vieta nedeklaruotą – į seniūniją, kurioje faktiškai (gyvena)  arba pateikti prašymą elektroniniu būdu per Socialines paramos šeimai informacinę sistemą www.spis.lt.

https://socmin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/seima-ir-vaikai/socialine-parama-seimoms-ir-vaikams/socialine-parama-mokiniams

Pasibaigus nuotoliniam ugdymui namuose

Visi su nekantrumu laukėme kada sugrįšime į savo ikimokyklines įstaigas: tiek tėvai, tiek pedagogai, tiek vaikai. Nuotolinis ugdymas namuose pasibaigė. Norime padėkoti Bezdonių darželio pedagogams, tėveliams. Jautėsi šiltas, glaudus, nuoširdus bendravimas ir bendradarbiavimas.

Džiūgu ir gera buvo girdėti iš kai kurių tėvų, kad pirmas klausimas atsikėlus būdavo, kokias užduotėles šiandien atsiuntė mokytoja? Vaikai noriai atlikdavo rekomenduojamas užduotėles, veiklas. Kiekvieną dieną sulaukdavome nuotraukų, įrašų apie veiklas, atliktas užduotis.

Vaikų darbelių, piešinių nuotraukas siųsdavome į organizuojamas respublikines parodas.

Dalyvavome:

– respublikinio priešmokyklinio ugdymo grupių ir pradinių klasių mokinių piešinių konkurse Laisvė mano akimis“, kurį organizavo Šiaulių r. Šilėnų mokykla

– Kauno lopšelio – darželio „Klevelis“ ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų piešinių parodoje „Tai vabzdžių gražumas, tai vabzdžių margumas“;

– Kalvarijos vaikų lopšelio – darželio „Žilvitis“ respublikinėje ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų kūrybinių darbų nuotraukų virtualioje parodoje „Pavasario spalvos“;

– Kauno Šančių lopšelio – darželio virtualioje foto koliažų parodoje „Pavasaris eina gėlių takais -2020“;

– Vilniaus rajono Valčiūnų vaikų; lopšelio – darželio ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų piešinių parodoje ,,O kas, jei ne mes?“.

Skatinome, kad tėvai sudarytų sąlygas vaikų patyriminiam ugdymui/-si, kūrybiškumui, emocinio ryšio su gamta atskleidimui: pamatyti, susipažinti, tyrinėti, atrasti, globoti, saugoti, kurti gamtą/gamtoje. Visi noriai prisijungė prie organizuojamų parodų. Parodų nuorodos buvo persiųstos tėveliams, kad kartu su vaikais galėtų pasidžiaugti savo darbeliais ir piešiniais.

Visi dalyviai gavo padėkas.

Linkime visiems geros nuotaikos ir begalinės ištvermės, kantrybės, švelnumo bei supratingumo, šiltos bei smagios vasaros!

Bezdonių vaikų darželis

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė

Danguolė Voinič

Nuo gegužės 18 d. leista veikti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėms. Tai reiškia, kad mažųjų ugdymas galės būti organizuojamas ne tik nuotoliniu būdu, bet ir įstaigose. Svarbu tai, kad, siekiant užtikrinti saugią aplinką ir vaikams, ir įstaigų personalui, bus privaloma laikytis nustatytų infekcijos plitimo prevencijos reikalavimų.

Sprendimas:

http://www.darzelis.bezdonys.vilniausr.lm.lt/wp-content/uploads/2020/05/Salygos-nuo-geg.-18-d.-A321-3078.pdf

Informacija tėveliams:

http://www.darzelis.bezdonys.vilniausr.lm.lt/wp-content/uploads/2020/05/2020-05-15-INFO-TEVAMS-.pdf

http://www.darzelis.bezdonys.vilniausr.lm.lt/wp-content/uploads/2020/05/2020-05-15-INFO-TEVAMS-pl.pdf

Norintys lankyti darželį nuo gegužės 18 d., prašome užpildyti prašymus ir atsiųsti bezdoniudarzelis@gmail.com

http://www.darzelis.bezdonys.vilniausr.lm.lt/wp-content/uploads/2020/05/tėvų-prašymo-pvz..docx

Nuotolinis ugdymas Bezdonių vaikų darželyje

Kovo pabaigoje prasidėjęs karantinas ir nuotolinis ugdymas – daug iššūkių ir pastangų iš mūsų, ikimokyklinio ugdymo mokytojų, pareikalavęs metas. Tačiau nesutrikome, rankų nenuleidome, ir tuos iššūkius pasitikome. Ruošdamiesi nuotolinio ugdymo procesui pradėjome mąstyti, kaip užtikrinti, kad į nuotolinio ugdymo procesą įsitrauktų visi ugdytiniai, pradedant ankstyvojo amžiaus ir baigiant priešmokyklinukais.

Atsižvelgdami į programų temas, numatėme veiklas, atitinkančias vaikų amžių, gebėjimus, namuose turimas priemones. Kiekvienai savaitės dienai užduotis kuriame įvairaus pobūdžio, kad tėvai lengvai jas suprastų ir galėtų paaiškinti vaikams, kad jos skatintų vaikus aktyviai veikti, tyrinėti su namų aplinkoje esančiais daiktais, ieškoti atsakymų į mūsų iškeltus klausimus. Pedagogai, nuotoliniu būdu, naudodamiesi elektroniniu dienynu „Mano dienynas“ ir facebook uždaromis grupėmis, kasdien įkelia užduotėles vaikams. Kad užduotys būtų suprantamos, veiksmingos, pedagogai pateikia nuorodas, leidžiančias prisijungti prie edukacinių internetinių priemonių (dėlionių, dainelių t. t.) arba trumpai aprašo vaikams siūlomos veiklos tikslą, priemones, rezultatą, įgyvendinimo turinį, pateikia nuotraukų.

Džiaugiamės, kad mūsų įstaigos tėveliai labai aktyviai įsitraukia ir aktyviai atlieka siunčiamas užduotis, o rezultatus atsiunčia nuotraukose ar filmuotuose vaikų veiklos epizoduose. Labai smagu sulaukti grįžtamąjį ryšį ir pamatyti kaip mūsų ugdytiniai ugdosi namuose, kaip jiems sekasi. Gera išgirsti iš tėvų, kad vaikai atsikėlę ryte iš karto klausia: ,,Ką šiandien darysime?’’.

Tėvų sąmoningumas, pedagogų ir šeimų bendradarbiavimas, padeda vaikams nenutrūkstamai ugdytis namuose nuotoliniu būdu bei, tikimės laikui atėjus, sveiki sugrįšime į įprastą gyvenimo ritmą.

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė

Danguolė Voinič

Vaikų veikla namuose 🙂

Mamytė vaikų darbeliuose 🙂

Veikla lauke

GERBIAMI TĖVELIAI,

Informuojame, kad nuo 2020 m. balandžio 27 d. Bezdonių vaikų darželyje organizuojama vaikų priežiūra.

Kas gali lankyti darželį?

Darželį gali lankyti vaikai, kurių ABU TĖVAI dirba ne nuotoliniu būdu.

Kaip pradėti darželio lankymą?

Apie ketinimą atvesti vaiką į darželį turite informuoti grupės mokytoją.

Darbdavių pažymas prašome siųsti e-paštu: bezdoniudarzelis@gmail.com

Gavus tėvų pažymas iš darboviečių, išsiųsime Jums susitarimą dėl vaiko priežiūros darželyje, kur aptarsime visus klausimus.

Rekomendacijos:

Darželio lankyti nerekomenduojama vaikams sergantiems lėtinėmis ligomis, esantiems su tėvais karantine, gyvenantiems su asmenimis priklausančiais rizikos grupei (vyresni nei 60 m. ir/ar sergantys lėtinėmis ligomis).

Į grupę negali būti priimami karščiuojantys ar turintys užkrečiamųjų ligų požymių (sloguojantys, kosintys, pasunkėjęs kvėpavimas, viduriavimas, vėmimas, bėrimai) vaikai.

Informaciją teikia: grupių mokytojos, direktorė 864028759, el.paštu: bezdoniudarzelis@gmail.com

ĮSAKYMAS DĖL VAIKŲ PRIEŽIŪROS UŽTIKRINIMO VILNIAUS RAJONO ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE KARANTINO METU: http://www.darzelis.bezdonys.vilniausr.lm.lt/wp-content/uploads/2020/04/ĮSAKYMAS.pdf

Sprendimas dėl vaikų priežiūros organizavimo ikimokyklinėje įstaigoje karantino metu:

http://www.darzelis.bezdonys.vilniausr.lm.lt/wp-content/uploads/2020/04/Sprendimas-dėl-vaikų-priežiūros-organizavimo-įstaigoje.pdf