Mėnesio archyvas: birželio 2021

Išleistuvės vaikų darželyje

Pakilkit į mėlyną aukštį,
Ir skriskit pirmyn tarsi paukščiai,
Mokyklon, išskleidę sparnus,
Palikę mažuosius draugus.

                      Skaisti vasaros saulė ir kvepiantys alyvų žiedai tarytum byloja, kad atėjo metas priešmokyklinukams ir būsimiems priešmokyklinukams atsisveikinti su darželiu. Kiekvieni metai atneša mums šią dieną – išleistuves. Šiandien mes visi jaučiame drugelį plazdenant krūtinėje. Vienas etapas baigėsi, prasidės kitas… dar gražesnis! 

                      Nuo pat ankstyvo ryto darželyje šurmuliavo vaikučiai ir jų susirūpinę tėveliai. Ir štai suskambo varpelis, kuris ,,Daigeliai’’ grupės vaikus pakvietė į pačią spalvingiausią ir daugiausiai emocijų sukeliančią šventę – išleistuves.

                      Darželio išleistuvės žymi svarbią ribą ir etapą vaikų ir jų tėvų gyvenime – ugdytinių atsisveikinimą su nerūpestinga vaikyste darželyje, ruošimąsi rimtesniam žingsniui, t.y. nuo rudens jau sėstis į mokyklos suolą. Vieni vaikučiai eis į pirmą klasę, o kiti į mokyklos priešmokyklinio ugdymo klasę. Su darželiu atsisveikina 9 vaikai. Direktorė kiekvienam priešmokyklinukui ir būsimam priešmokyklinukui įteikė dovanėlę ir diplomą, patvirtinantį, kad jie baigė priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo programą ir palinkėjo sėkmės mokykloje. 

                      Visiems susirinkusiems buvo džiugu stebėti, kaip vaikai žaismingai parodė ką išmoko per visus mokslo metus. Žiūrėjome į ugdytinius ir negalėjome patikėti, kad jie užaugo, pasiruošė naujam gyvenimo etapui. Šis jų pasirodymas buvo be galo nuoširdus ir šiltas. Tėveliai susižavėję stebėjo, kiek daug jų vaikučiai išmoko darželyje.

                      Pabaigoje vaikučiai ir tėveliai ėjo sodinti medelį darželio kieme. Tai yra mūsų darželio tradicija. O po to  visi skubėjo prie stalo vaišintis dideliu tortu. Šventė suteikė visiems vaikams, jų tėveliams, pedagogams ir svečiams šiltų, džiugių emocijų.
                      Linkime būsimiems pirmokėliams ir priešmokyklinukams ištvermės, ryžto, geros nuotaikos, o tėveliams dėkojame už bendravimą ir bendradarbiavimą per visus šiuos metus.

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė Danguolė Voinič

Tarptautinė vaikų gynimo diena

Besparnis būtų gyvenimas,
Tuščias, niūrus, vienareikšmis,

Jeigu jo nenušviestų vaiko šypsnys,
            Jei šviesus vaiko juokas
            Nepaglostytų mūsų širdies,
            Meilei jos nepažadintų,
            Nepaskatintų globai, gerumui, kūrybai.

  (J. Marcinkevičius)

Kalendorinė vasara prasideda birželio 1-ąją. Šią dieną minima ir Tarptautinė vaikų gynimo diena. Tokia diena pirmą kartą paminėta 1950 metais, jos tikslas – priminti visuomenei apie būtinybę saugoti ir gerbti vaikų teises, ugdyti sveiką, dvasišką, humanišką, morališkai atsakingą asmenybę. Šią dieną mūsų įstaigoje klegėjo vaikų balsai, dainos, šokiai. Vaikai žaidė įvairius žaidimus, buvo organizuotos sportinės estafetės.

Į šventę vaikų pasveikinti atvyko Bezdonių miestelio laikinai einanti seniūno pareigas Danuta Klimaševska, direktorė Veslava Voinič. Vaikai nuo svečių gavo dovanėles. Drauge pūtėme muilo burbulus, gaudėme balionus, piešėme kreidelėmis, žaidėme žaidimus. Buvo linksma ir smagu, visi patyrėme daug puikių akimirkų!

Ši diena yra labai svarbi visiems ugdytojams, kai stipriau susimąstome apie VAIKYSTĖS FENOMENĄ.

Kiekvienas vaikas turi teisę būti laimingas! Svarbiausia sąlyga šiame kelyje – suaugusiųjų siekis pažinti vaikystę kaip natūralų (prigimtinį) žmogaus socialinio gyvenimo periodą. Suaugusieji turėtų suprasti, kad vaikui ne visada svarbiausia žodžiai, svarbiau tai, kokiomis vertybėmis mes patys vadovaujamės gyvenime ir kaip bendraujame su vaikais.

Jeigu suaugusiems rūpės vaiko mintys ir jausmai tik tam, kad pakeistų juos pagal save taip, kaip patinka, tuomet nepadės joks metodas. Norint pažinti vaiką, reikia įsiklausyti į jį, elgtis pagarbiai, su pasitikėjimu leisti jam skleisti savo prigimtį ir nežaloti jos spaudimu, savo lūkesčiais ir fantazijomis.

Štai keletas Tėvelių minčių apie vaikus:Vaikai – tai mūsų gyvenimas, mūsų viltis, tikėjimas, stiprybė.

Vaikai – tai didžiausia gyvenimo dovana. Jie mus išmoko būti rūpestingesniais, kantresniais…

Vaikai – tai ne maži žmonės, o dideli pasaulio stebuklai…

Vaikai – tai patys tikriausi tėvų atspindžiai!

Vaikai – tai Dievo DOVANA, kurią gavę įsipareigojam juos besąlygiškai mylėti, gerbti, saugoti ir išauklėti geresniais žmonėmis, negu esame patys.

Vaikai – tai mes. Gerbiu save, vadinasi gerbiu ir vaikus. Jei myliu save, tai myliu ir vaikus. Jei pati esu atsakinga, tai atsakingi ir vaikai…

Vaikai – tai šypsenėlės, nuoširdus žodis „myliu“, apkabinimas.

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė Danguolė Voinič