Projektas „Augu saugus ir atsakingas“

                      Mūsų ikimokyklinė įstaiga prisijungė prie respublikinio ilgalaikio projekto „Augu saugus ir atsakingas“, kuris vyko 2021 m. sausio – balandžio mėn. Projekto organizatorius – Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras.

Projekto tikslas – prisidėti prie saugesnės aplinkos kūrimo, ugdyti eismo dalyvių saugaus eismo kompetenciją.

Projekto uždaviniai:

  • skatinti mokinių sąmoningumą, atsakingą požiūrį į savo, kaip eismo dalyvio, elgesį ir veiksmus;
  • skatinti pedagogų iniciatyvumą ir kūrybiškumą, švietėjiška veikla ir pedagoginėmis priemonėmis skleisti gerosios patirties pavyzdžius;
  • į saugaus eismo kompetencijos ugdymo procesą įtraukti švietimo įstaigos visus bendruomenės narius: vaikus, pedagogus, tėvus, kitus vaikų artimuosius (senelius, vyresniuosius brolius, seseris ir pan.).

Projekto dalyviai: Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklų 1–4 klasių mokiniai ir ikimokyklinio ugdymo įstaigų auklėtiniai (priešmokyklinių grupių komandos). Komandos darbui vadovauja mokytoja (-as), auklėtoja (-as), tėvai ar vaikų artimieji.

Kiekvieną mėnesį (iki 10 mėnesio dienos) buvo skelbiama užduotis, kurią reikėjo atlikti nuostatuose nurodytomis formomis (prezentacijos, įvairi vaizdo medžiaga, eilėraščiai, kryžiažodžiai, šarados, mįslės, komiksai, dainelės, fotografijos, saugaus eismo leidiniai, reklaminė medžiaga, piešinių albumai, pagaminti kelio ženklai, atšvaitai, plakatai ir kt.).

Grupėse buvo organizuojama įvairi veikla vaikų saugaus elgesio kelyje įgūdžiams formuoti – pokalbiai, žaidimai, dailės, muzikos, vaidybos priemonių naudojimas, grožinės literatūros ir smulkiosios tautosakos skaitymas, klausymas; informacinių technologijų naudojimas („Saugaus eismo videopamokėlių“ (www.eismoklase.lt) aptarimas, žaidimų dienos ir kita.

Manome, kad mūsų darbai, žinios paskatins pakeisti aplinkoje esančių eismo dalyvių elgesį, kultūrą, padės formuoti požiūrį į atsakomybę už savo veiksmus.

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė Danguolė Voinič

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.