Mėnesio archyvas: gegužės 2021

Projektas „Augu saugus ir atsakingas“

                      Mūsų ikimokyklinė įstaiga prisijungė prie respublikinio ilgalaikio projekto „Augu saugus ir atsakingas“, kuris vyko 2021 m. sausio – balandžio mėn. Projekto organizatorius – Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras.

Projekto tikslas – prisidėti prie saugesnės aplinkos kūrimo, ugdyti eismo dalyvių saugaus eismo kompetenciją.

Projekto uždaviniai:

  • skatinti mokinių sąmoningumą, atsakingą požiūrį į savo, kaip eismo dalyvio, elgesį ir veiksmus;
  • skatinti pedagogų iniciatyvumą ir kūrybiškumą, švietėjiška veikla ir pedagoginėmis priemonėmis skleisti gerosios patirties pavyzdžius;
  • į saugaus eismo kompetencijos ugdymo procesą įtraukti švietimo įstaigos visus bendruomenės narius: vaikus, pedagogus, tėvus, kitus vaikų artimuosius (senelius, vyresniuosius brolius, seseris ir pan.).

Projekto dalyviai: Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklų 1–4 klasių mokiniai ir ikimokyklinio ugdymo įstaigų auklėtiniai (priešmokyklinių grupių komandos). Komandos darbui vadovauja mokytoja (-as), auklėtoja (-as), tėvai ar vaikų artimieji.

Kiekvieną mėnesį (iki 10 mėnesio dienos) buvo skelbiama užduotis, kurią reikėjo atlikti nuostatuose nurodytomis formomis (prezentacijos, įvairi vaizdo medžiaga, eilėraščiai, kryžiažodžiai, šarados, mįslės, komiksai, dainelės, fotografijos, saugaus eismo leidiniai, reklaminė medžiaga, piešinių albumai, pagaminti kelio ženklai, atšvaitai, plakatai ir kt.).

Grupėse buvo organizuojama įvairi veikla vaikų saugaus elgesio kelyje įgūdžiams formuoti – pokalbiai, žaidimai, dailės, muzikos, vaidybos priemonių naudojimas, grožinės literatūros ir smulkiosios tautosakos skaitymas, klausymas; informacinių technologijų naudojimas („Saugaus eismo videopamokėlių“ (www.eismoklase.lt) aptarimas, žaidimų dienos ir kita.

Manome, kad mūsų darbai, žinios paskatins pakeisti aplinkoje esančių eismo dalyvių elgesį, kultūrą, padės formuoti požiūrį į atsakomybę už savo veiksmus.

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė Danguolė Voinič

Pratęsiamas prašymų priėmimo ir vaikų priskyrimo į ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes ateinantiems mokslo metams terminas

Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos prašymu š. m. gegužės 28 d. vykusiame tarybos posedyje Taryba patvirtino sprendimo projektą dėl laikino Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 26 d.  sprendimu Nr.  T3-38  patvirtinto centralizuoto vaikų priėmimo į Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos ir Vilniaus rajono savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes organizavimo tvarkos aprašo (toliau – Tvarka) pakeitimo. Nutarta pakeisti Tvarkos 22, 24, 35 ir 50 punktus.

Į priešmokyklinio ugdymo grupes pirmiausia bus priimami visi priešmokyklinio amžiaus vaikai, kurių gyvenamoji vieta deklaruota Įstaigos aptarnavimo teritorijoje ir kurių prašymai į Vilniaus rajono savivaldybės švietimo įstaigas pateikti iki einamųjų metų balandžio 1 d., į Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos švietimo įstaigas – iki gegužės 30 d.

Prašymai į pageidaujamas Vilniaus rajono savivaldybės švietimo įstaigos (-ų) priešmokyklinio ugdymo grupes, pateikti po einamųjų metų balandžio 1 d., o Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos  švietimo įstaigos (-ų) priešmokyklinio ugdymo grupes – po gegužės 30 d.,  ateinantiems mokslo metams tenkinami tik tada, jeigu Įstaigoje yra laisvų vietų prašymus rikiuojant pagal eilių sudarymo tvarką.

Šiais metais informacinės sistemos tvarkytojas laukiančius vaikus, kuriems skiriama vieta Įstaigoje, priskiria prie Vilniaus rajono savivaldybės švietimo įstaigų  grupių nuo š. m. balandžio 1 d. iki birželio 23 d.,  Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos švietimo įstaigų grupių –  nuo gegužės 31 d. iki birželio 23 d. Informacinės sistemos tvarkytojas iki einamųjų metų liepos 9 d. vaikų, kurių tėvai nepatvirtino Įstaigos lankymo ir nepasirašė mokymo sutarties, duomenis išbraukia iš sąrašo ir apie atsiradusias laisvas vietas informacinėje sistemoje automatiškai praneša laukiantiems eilės tvarka.

Tvarkos pakeitimai įsigalioja 2021 m. birželio 1 d. ir galioja iki 2021 m. liepos 31 d.

Tydzień dla Polski w grupie Żaczki

Pierwsze dni maja są ważnymi dniami dla każdego Polaka. 2 maja obchodzimy Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Tego dnia obchodzimy także Dzień Polonii i Polaków za Granicą, natomiast 3 maja świętujemy rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja (1791). Była to druga konstytucja na świecie i pierwsza w Europie.

Aby przybliżyć sobie Polskę, w grupie Żaczki na przeciągu tygodnia czytaliśmy polskie baśnie i legendy. Potem omawialiśmy z dziećmi główny wątek i czego naucza baśń. Przypomnieliśmy sobie gdzie leży Polska i jakie ma symbole: kolory flagi, godło, stolicę, kontury państwa i główne miasta. Graliśmy także w gry edukacyjne, aby lepiej sobie utrwalić informację. W trakcie zabaw dzieci musiały pracować w grupach, dzielić się zadaniami, pomagać sobie nawzajem. Na koniec tematu robiliśmy pocztówkę dla Polski. Ramkę malowaliśmy gwaszem, a biało-czerwoną flagę wykonywaliśmy z wacików. Podczas pracy było wiele radości, gdyż zapoznaliśmy się z nową techniką malowania wacików.

Magdalena Bartoszewicz

Dzień mamy w Żaczkach

Dzień Mamy jest obchodzony prawie na całym świecie. Święto to przypomina nam, jak ważne są nasze Mamy, oraz że każdej Mamie należą się uściski, buziaki i milion bukietów za bezwarunkową miłość. Na świecie święto to jest obchodzone w różny sposób i w różnych terminach. W niektórych krajach Dzień Mamy jest świętem ruchomym, jak np. na Litwie. Zawsze obchodzimy te święto w pierwszą niedzielę maja, natomiast w Polsce Dzień Mamy jest świętowany 26 maja.

W grupie Żaczki na przeciągu kilku dni rozmawialiśmy o rodzinie, i o mamusiach. Próbowaliśmy wyjaśnić, co cieszy naszych mam i jak możemy im pomagać w codziennych pracach. Dzieci robili własnoręcznie laurki, przy tym ucząc się pisać słowo „mama”, teraz maluchy wiedzą nie tylko jak brzmi najukochańsze słowo, ale i jak wygląda na piśmie.

Kolejnego dnia kontynuując temat o mamusiach, robiliśmy wazoniki, na których kwitły serduszka. Każdy upiększał swój kwiat według upodobań. Po całej pracy dzieciaki zabrały własnoręczne prezenty dla swoich mam, gdyż jak wiadomo, najlepszy prezent, to ten zrobiony własnymi rączkami.

Magdalena Bartoszewicz

Mamos diena

Sakoma, kad MAMA – gražiausias žodis, kurį ištaria žmogaus lūpos. MAMA – tai ta, kuri sugeba viską atleisti. Motinos rankos, kurios visada apkabina ir priglaudžia savo vaikus. Motinos meilė,kuri niekada neišblėsta ir nenuvertėja. Geriausia dovana mylimai mamai – gražūs žodžiai. Todėl su „Daigelių“ grupės vaikučiais Balandžio 30 dieną minėjome mamos dieną. Šventiškoje grupėje buvo daromos gėlės, nuoširdžiai skambėjo mažųjų dainelės, jausmingi eilėraštukai ir nuotaikingi muzikiniai šokiai, kurie buvo skirti brangiausiam žmogui – MAMYTEI. Taip pat vaikai gamino šokoladinį pyragą ir vėliau jį ragavo. 
Po šventiškos dienos vaikai nusinešė namo mamai dovaną – savo rankom darytas gėlytes. Tai brangiausia dovana, kurią gali gauti mama iš savo vaiko. Šitaip vaikučiai atsidėkojo Mamytėms už rūpestį ir meilę. 
Išsiskirstėme puikios, pakilios nuotaikos supratę, kad brangesnio žmogaus už Mamą būdami dideli ar maži mes niekada neturėsime.