Pilietiškumo iniciatyva „Atmintis gyva, nes liudija“

 …Šiandien laisvas gyvenu,

Nėra tų baisių laikų.

Lietuvoj, kurioj gimiau,

Saulė šviečia man ir tau…

2021 m. pilietinė iniciatyva „Atmintis gyva, nes liudija“ Lietuvoje vyksta nuo 2008 metų.  Minėjimas įgauna ypatingą prasmę ir reikšmę dabartinėje geopolitinėje situacijoje. Prieš 30 metų Lietuva nebuvo NATO ir ES nare, mūsų teritorijoje vis dar šeimininkavo okupacinė kariuomenė, tačiau vieninga ir laisvės trokštanti tauta tomis dienomis apginė Lietuvos nepriklausomybę ir pasipriešino agresoriui. Manome, kad ir šiandien pilietiškumas ir visuotinis pasiryžimas ginti savo šalį yra kertinis potencialų agresorių atgrasantis veiksnys. Laisvės gynėjų dienos minėjimas yra puiki proga parodyti ne tik sau, bet ir visam pasauliui (taip pat ir potencialiems agresoriams), kad ir šiandien esame vieningi ir pasiruošę apginti iškovotą laisvę. Šių metų pilietinę iniciatyvą globoja Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda.

Š. m. sausio 13 dieną mūsų darželio bendruomenė prisijungė prie visuotinės pilietinės iniciatyvos ,,Atmintis gyva, nes liudija“.  Iniciatyvos simbolis – žvakė, kuri simbolizuoja gyvybę, šviesą, teisingumą, atmintį ir vienybę.

Sausio 13-osios rytas prasidėjo kiek kitaip. Vaikai buvo sukviesti į Sausio 13-osios minėjimo rytmetį, kurį pradėjo Lietuvos himnu. Šį rytą vaikai kartu su darželio pedagogais uždegė žvakutes grupėse ir pagerbė žuvusius už laisvę tylos minute. Visi vaikai ir visi darželio darbuotojai įsisegė į atlapus simbolį – neužmirštuolės žiedą, parodydami, kad vertina Laisvės kovotojų auką, yra dėkingi, jog šiandien gali džiaugtis gyvendami nepriklausomoje Lietuvoje.

8 valandą languose matėsi tik žvakelių šviesos ir tvyrojo susikaupimas. Ryto rato metu grupėse vyko pilietiškumo veiklos: aptarta laisvės svarba, prisiminti ir pagerbti už mūsų laisvę kovoję žmonės. Vaikams buvo skaitomos eilės, pasakojamos istorijos, rodomos nuotraukos, vaikai klausė, dainavo dainas apie savo brangią šalį Lietuvą. Ugdytiniai susimąstę stebėjo demonstruojamą filmą apie tų dienų įvykius. Meninės veiklos metu vaikai piešė, aplikavo Tėvynės meilės, laisvės temomis.

Prie šios iniciatyvos pakvietėme prisijungti ir vaikų, kurie šiuo metu nelanko darželio dėl karantino, šeimas. Į uždarą socialinę grupę tėvai siuntė nuotraukas, kaip jie paminėjo šią dieną namuose.

Mes, pedagogai, tėvai, labai tikimės, kad istoriniai įvykiai neišdils iš vaikų atminties ir mes visi įvertinsime tai, kaip svarbu atkovojus laisvę jos neprarasti. Ir tikime, kad istorinis atminties puoselėjimas padės mūsų vaikams užaugti savimi pasitikinčiais, Lietuvą mylinčiais bei ją ginti galinčiais piliečiais.

Bezdonių Julijaus Slovackio gimnazijos

Bezdonių ikimokyklinio ugdymo skyriaus mokytoja metodininkė Danguolė Voinič

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.