Dienos archyvas: 2020 11 birželio

Informacija tėveliams (globėjams, rūpintojams):

Nuo rugsėjo 1 d. priešmokyklinukai ir pirmokai pietaus nemokamai.

2019 m. gruodžio 5 d. įsigaliojus Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymo pakeitimams nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. visi priešmokyklinukai ir pirmokai visose Vilniaus rajono savivaldybės mokyklose, įskaitant ikimokyklinio ugdymo mokyklas, turi teisę į nemokamus pietus, nevertinat jų tėvų (globėjų, rūpintojų) gaunamų pajamų.

Atkreipiame dėmesį, kad dėl nemokamų pietų (nevertinant gaunamų pajamų) vienas iš priešmokyklinio amžiaus grupės ar pirmos klasės mokinio tėvų (globėjų, rūpintojų) jau nuo š. m. liepos 1 d. gali kreiptis į gyvenamosios vietos seniūniją (jeigu gyvenamoji vieta nedeklaruotą – į seniūniją, kurioje faktiškai (gyvena)  arba pateikti prašymą elektroniniu būdu per Socialines paramos šeimai informacinę sistemą www.spis.lt.

https://socmin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/seima-ir-vaikai/socialine-parama-seimoms-ir-vaikams/socialine-parama-mokiniams

Pasibaigus nuotoliniam ugdymui namuose

Visi su nekantrumu laukėme kada sugrįšime į savo ikimokyklines įstaigas: tiek tėvai, tiek pedagogai, tiek vaikai. Nuotolinis ugdymas namuose pasibaigė. Norime padėkoti Bezdonių darželio pedagogams, tėveliams. Jautėsi šiltas, glaudus, nuoširdus bendravimas ir bendradarbiavimas.

Džiūgu ir gera buvo girdėti iš kai kurių tėvų, kad pirmas klausimas atsikėlus būdavo, kokias užduotėles šiandien atsiuntė mokytoja? Vaikai noriai atlikdavo rekomenduojamas užduotėles, veiklas. Kiekvieną dieną sulaukdavome nuotraukų, įrašų apie veiklas, atliktas užduotis.

Vaikų darbelių, piešinių nuotraukas siųsdavome į organizuojamas respublikines parodas.

Dalyvavome:

– respublikinio priešmokyklinio ugdymo grupių ir pradinių klasių mokinių piešinių konkurse Laisvė mano akimis“, kurį organizavo Šiaulių r. Šilėnų mokykla

– Kauno lopšelio – darželio „Klevelis“ ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų piešinių parodoje „Tai vabzdžių gražumas, tai vabzdžių margumas“;

– Kalvarijos vaikų lopšelio – darželio „Žilvitis“ respublikinėje ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų kūrybinių darbų nuotraukų virtualioje parodoje „Pavasario spalvos“;

– Kauno Šančių lopšelio – darželio virtualioje foto koliažų parodoje „Pavasaris eina gėlių takais -2020“;

– Vilniaus rajono Valčiūnų vaikų; lopšelio – darželio ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų piešinių parodoje ,,O kas, jei ne mes?“.

Skatinome, kad tėvai sudarytų sąlygas vaikų patyriminiam ugdymui/-si, kūrybiškumui, emocinio ryšio su gamta atskleidimui: pamatyti, susipažinti, tyrinėti, atrasti, globoti, saugoti, kurti gamtą/gamtoje. Visi noriai prisijungė prie organizuojamų parodų. Parodų nuorodos buvo persiųstos tėveliams, kad kartu su vaikais galėtų pasidžiaugti savo darbeliais ir piešiniais.

Visi dalyviai gavo padėkas.

Linkime visiems geros nuotaikos ir begalinės ištvermės, kantrybės, švelnumo bei supratingumo, šiltos bei smagios vasaros!

Bezdonių vaikų darželis

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė

Danguolė Voinič