Nuotolinis ugdymas Bezdonių vaikų darželyje

Kovo pabaigoje prasidėjęs karantinas ir nuotolinis ugdymas – daug iššūkių ir pastangų iš mūsų, ikimokyklinio ugdymo mokytojų, pareikalavęs metas. Tačiau nesutrikome, rankų nenuleidome, ir tuos iššūkius pasitikome. Ruošdamiesi nuotolinio ugdymo procesui pradėjome mąstyti, kaip užtikrinti, kad į nuotolinio ugdymo procesą įsitrauktų visi ugdytiniai, pradedant ankstyvojo amžiaus ir baigiant priešmokyklinukais.

Atsižvelgdami į programų temas, numatėme veiklas, atitinkančias vaikų amžių, gebėjimus, namuose turimas priemones. Kiekvienai savaitės dienai užduotis kuriame įvairaus pobūdžio, kad tėvai lengvai jas suprastų ir galėtų paaiškinti vaikams, kad jos skatintų vaikus aktyviai veikti, tyrinėti su namų aplinkoje esančiais daiktais, ieškoti atsakymų į mūsų iškeltus klausimus. Pedagogai, nuotoliniu būdu, naudodamiesi elektroniniu dienynu „Mano dienynas“ ir facebook uždaromis grupėmis, kasdien įkelia užduotėles vaikams. Kad užduotys būtų suprantamos, veiksmingos, pedagogai pateikia nuorodas, leidžiančias prisijungti prie edukacinių internetinių priemonių (dėlionių, dainelių t. t.) arba trumpai aprašo vaikams siūlomos veiklos tikslą, priemones, rezultatą, įgyvendinimo turinį, pateikia nuotraukų.

Džiaugiamės, kad mūsų įstaigos tėveliai labai aktyviai įsitraukia ir aktyviai atlieka siunčiamas užduotis, o rezultatus atsiunčia nuotraukose ar filmuotuose vaikų veiklos epizoduose. Labai smagu sulaukti grįžtamąjį ryšį ir pamatyti kaip mūsų ugdytiniai ugdosi namuose, kaip jiems sekasi. Gera išgirsti iš tėvų, kad vaikai atsikėlę ryte iš karto klausia: ,,Ką šiandien darysime?’’.

Tėvų sąmoningumas, pedagogų ir šeimų bendradarbiavimas, padeda vaikams nenutrūkstamai ugdytis namuose nuotoliniu būdu bei, tikimės laikui atėjus, sveiki sugrįšime į įprastą gyvenimo ritmą.

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė

Danguolė Voinič

Vaikų veikla namuose 🙂

Mamytė vaikų darbeliuose 🙂

Veikla lauke

GERBIAMI TĖVELIAI,

Informuojame, kad nuo 2020 m. balandžio 27 d. Bezdonių vaikų darželyje organizuojama vaikų priežiūra.

Kas gali lankyti darželį?

Darželį gali lankyti vaikai, kurių ABU TĖVAI dirba ne nuotoliniu būdu.

Kaip pradėti darželio lankymą?

Apie ketinimą atvesti vaiką į darželį turite informuoti grupės mokytoją.

Darbdavių pažymas prašome siųsti e-paštu: bezdoniudarzelis@gmail.com

Gavus tėvų pažymas iš darboviečių, išsiųsime Jums susitarimą dėl vaiko priežiūros darželyje, kur aptarsime visus klausimus.

Rekomendacijos:

Darželio lankyti nerekomenduojama vaikams sergantiems lėtinėmis ligomis, esantiems su tėvais karantine, gyvenantiems su asmenimis priklausančiais rizikos grupei (vyresni nei 60 m. ir/ar sergantys lėtinėmis ligomis).

Į grupę negali būti priimami karščiuojantys ar turintys užkrečiamųjų ligų požymių (sloguojantys, kosintys, pasunkėjęs kvėpavimas, viduriavimas, vėmimas, bėrimai) vaikai.

Informaciją teikia: grupių mokytojos, direktorė 864028759, el.paštu: bezdoniudarzelis@gmail.com

ĮSAKYMAS DĖL VAIKŲ PRIEŽIŪROS UŽTIKRINIMO VILNIAUS RAJONO ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE KARANTINO METU: http://www.darzelis.bezdonys.vilniausr.lm.lt/wp-content/uploads/2020/04/ĮSAKYMAS.pdf

Sprendimas dėl vaikų priežiūros organizavimo ikimokyklinėje įstaigoje karantino metu:

http://www.darzelis.bezdonys.vilniausr.lm.lt/wp-content/uploads/2020/04/Sprendimas-dėl-vaikų-priežiūros-organizavimo-įstaigoje.pdf

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.