Rekomenduojame nelaukti rudens ir jau vasarą pasirūpinti vaikų sveikatos patikrinimu bei pažymomis į darželį/mokyklą

Profilaktiškai tikrintis sveikatą ir apsilankyti pas savo šeimos gydytoją bei gydytoją odontologą privaloma visiems darželius ir mokyklas lankantiems vaikams bei pilnamečiams mokiniams, ugdomiems pagal bendrojo ugdymo programas.

Profilaktinio sveikatos patikrinimo metu išsiaiškinami ir koreguojami rizikos sveikatai veiksniai, nustatoma, ar vaiko sveikata atitinka jo augimo ir brendimo pagal amžių ir lytį normatyvus, ar dėl sveikatos būklės jis gali intensyviau sportuoti.

Esant poreikiui, šeimos gydytojas paskiria tyrimus, siunčia kito reikiamos profesinės kvalifikacijos gydytojo specialisto konsultacijąi.

Gydytojas odontologas įvertina vaikų dantų būklę, paskiria laiką dantų silantavimui. Vaikams nuo pirmojo nuolatinio krūminio danties išdygimo iki 14 metų (kol nesuėjo 14 m.) sveiki nuolatiniai krūminiai dantys gali būti dengiami silantais. Tai – dantų ėduonies profilaktikai skirtos medžiagos, mechaniškai uždengiančios dantų vageles ir įdubas, kad į jas nepatektų ėduonį sukeliančios bakterijos.

Mokinio sveikatos pažyma (darželiui ir mokyklai) yra elektroninė ir ją sudaro dvi dalys: vieną užpildo šeimos gydytojas, kitą – gydytojas odontologas. Pažyma galioja vienus metus. Vaikų tėvai pažymas gali rasti prisijungę prie savo paskyrų portale www.esveikata.lt.

Profilaktinei sveikatos patikrai tėvai vaikus gali registruoti:

VšĮ Vilniaus rajono centrinėje poliklinikoje tel. (8 5) 247 0027 arba

internetu https://registracija.vrcp.lt

Ambulatorijų kontaktus rasite čia: https://www.vrcp.lt/ambulatorijos/

VšĮ Vilniaus rajono centrinės poliklinikos administracija

Išleistuvės vaikų darželyje

Pakilkit į mėlyną aukštį,
Ir skriskit pirmyn tarsi paukščiai,
Mokyklon, išskleidę sparnus,
Palikę mažuosius draugus.

                      Skaisti vasaros saulė ir kvepiantys alyvų žiedai tarytum byloja, kad atėjo metas priešmokyklinukams ir būsimiems priešmokyklinukams atsisveikinti su darželiu. Kiekvieni metai atneša mums šią dieną – išleistuves. Šiandien mes visi jaučiame drugelį plazdenant krūtinėje. Vienas etapas baigėsi, prasidės kitas… dar gražesnis! 

                      Nuo pat ankstyvo ryto darželyje šurmuliavo vaikučiai ir jų susirūpinę tėveliai. Ir štai suskambo varpelis, kuris ,,Daigeliai’’ grupės vaikus pakvietė į pačią spalvingiausią ir daugiausiai emocijų sukeliančią šventę – išleistuves.

                      Darželio išleistuvės žymi svarbią ribą ir etapą vaikų ir jų tėvų gyvenime – ugdytinių atsisveikinimą su nerūpestinga vaikyste darželyje, ruošimąsi rimtesniam žingsniui, t.y. nuo rudens jau sėstis į mokyklos suolą. Vieni vaikučiai eis į pirmą klasę, o kiti į mokyklos priešmokyklinio ugdymo klasę. Su darželiu atsisveikina 9 vaikai. Direktorė kiekvienam priešmokyklinukui ir būsimam priešmokyklinukui įteikė dovanėlę ir diplomą, patvirtinantį, kad jie baigė priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo programą ir palinkėjo sėkmės mokykloje. 

                      Visiems susirinkusiems buvo džiugu stebėti, kaip vaikai žaismingai parodė ką išmoko per visus mokslo metus. Žiūrėjome į ugdytinius ir negalėjome patikėti, kad jie užaugo, pasiruošė naujam gyvenimo etapui. Šis jų pasirodymas buvo be galo nuoširdus ir šiltas. Tėveliai susižavėję stebėjo, kiek daug jų vaikučiai išmoko darželyje.

                      Pabaigoje vaikučiai ir tėveliai ėjo sodinti medelį darželio kieme. Tai yra mūsų darželio tradicija. O po to  visi skubėjo prie stalo vaišintis dideliu tortu. Šventė suteikė visiems vaikams, jų tėveliams, pedagogams ir svečiams šiltų, džiugių emocijų.
                      Linkime būsimiems pirmokėliams ir priešmokyklinukams ištvermės, ryžto, geros nuotaikos, o tėveliams dėkojame už bendravimą ir bendradarbiavimą per visus šiuos metus.

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė Danguolė Voinič

Tarptautinė vaikų gynimo diena

Besparnis būtų gyvenimas,
Tuščias, niūrus, vienareikšmis,

Jeigu jo nenušviestų vaiko šypsnys,
            Jei šviesus vaiko juokas
            Nepaglostytų mūsų širdies,
            Meilei jos nepažadintų,
            Nepaskatintų globai, gerumui, kūrybai.

  (J. Marcinkevičius)

Kalendorinė vasara prasideda birželio 1-ąją. Šią dieną minima ir Tarptautinė vaikų gynimo diena. Tokia diena pirmą kartą paminėta 1950 metais, jos tikslas – priminti visuomenei apie būtinybę saugoti ir gerbti vaikų teises, ugdyti sveiką, dvasišką, humanišką, morališkai atsakingą asmenybę. Šią dieną mūsų įstaigoje klegėjo vaikų balsai, dainos, šokiai. Vaikai žaidė įvairius žaidimus, buvo organizuotos sportinės estafetės.

Į šventę vaikų pasveikinti atvyko Bezdonių miestelio laikinai einanti seniūno pareigas Danuta Klimaševska, direktorė Veslava Voinič. Vaikai nuo svečių gavo dovanėles. Drauge pūtėme muilo burbulus, gaudėme balionus, piešėme kreidelėmis, žaidėme žaidimus. Buvo linksma ir smagu, visi patyrėme daug puikių akimirkų!

Ši diena yra labai svarbi visiems ugdytojams, kai stipriau susimąstome apie VAIKYSTĖS FENOMENĄ.

Kiekvienas vaikas turi teisę būti laimingas! Svarbiausia sąlyga šiame kelyje – suaugusiųjų siekis pažinti vaikystę kaip natūralų (prigimtinį) žmogaus socialinio gyvenimo periodą. Suaugusieji turėtų suprasti, kad vaikui ne visada svarbiausia žodžiai, svarbiau tai, kokiomis vertybėmis mes patys vadovaujamės gyvenime ir kaip bendraujame su vaikais.

Jeigu suaugusiems rūpės vaiko mintys ir jausmai tik tam, kad pakeistų juos pagal save taip, kaip patinka, tuomet nepadės joks metodas. Norint pažinti vaiką, reikia įsiklausyti į jį, elgtis pagarbiai, su pasitikėjimu leisti jam skleisti savo prigimtį ir nežaloti jos spaudimu, savo lūkesčiais ir fantazijomis.

Štai keletas Tėvelių minčių apie vaikus:Vaikai – tai mūsų gyvenimas, mūsų viltis, tikėjimas, stiprybė.

Vaikai – tai didžiausia gyvenimo dovana. Jie mus išmoko būti rūpestingesniais, kantresniais…

Vaikai – tai ne maži žmonės, o dideli pasaulio stebuklai…

Vaikai – tai patys tikriausi tėvų atspindžiai!

Vaikai – tai Dievo DOVANA, kurią gavę įsipareigojam juos besąlygiškai mylėti, gerbti, saugoti ir išauklėti geresniais žmonėmis, negu esame patys.

Vaikai – tai mes. Gerbiu save, vadinasi gerbiu ir vaikus. Jei myliu save, tai myliu ir vaikus. Jei pati esu atsakinga, tai atsakingi ir vaikai…

Vaikai – tai šypsenėlės, nuoširdus žodis „myliu“, apkabinimas.

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė Danguolė Voinič

Projektas „Augu saugus ir atsakingas“

                      Mūsų ikimokyklinė įstaiga prisijungė prie respublikinio ilgalaikio projekto „Augu saugus ir atsakingas“, kuris vyko 2021 m. sausio – balandžio mėn. Projekto organizatorius – Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras.

Projekto tikslas – prisidėti prie saugesnės aplinkos kūrimo, ugdyti eismo dalyvių saugaus eismo kompetenciją.

Projekto uždaviniai:

  • skatinti mokinių sąmoningumą, atsakingą požiūrį į savo, kaip eismo dalyvio, elgesį ir veiksmus;
  • skatinti pedagogų iniciatyvumą ir kūrybiškumą, švietėjiška veikla ir pedagoginėmis priemonėmis skleisti gerosios patirties pavyzdžius;
  • į saugaus eismo kompetencijos ugdymo procesą įtraukti švietimo įstaigos visus bendruomenės narius: vaikus, pedagogus, tėvus, kitus vaikų artimuosius (senelius, vyresniuosius brolius, seseris ir pan.).

Projekto dalyviai: Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklų 1–4 klasių mokiniai ir ikimokyklinio ugdymo įstaigų auklėtiniai (priešmokyklinių grupių komandos). Komandos darbui vadovauja mokytoja (-as), auklėtoja (-as), tėvai ar vaikų artimieji.

Kiekvieną mėnesį (iki 10 mėnesio dienos) buvo skelbiama užduotis, kurią reikėjo atlikti nuostatuose nurodytomis formomis (prezentacijos, įvairi vaizdo medžiaga, eilėraščiai, kryžiažodžiai, šarados, mįslės, komiksai, dainelės, fotografijos, saugaus eismo leidiniai, reklaminė medžiaga, piešinių albumai, pagaminti kelio ženklai, atšvaitai, plakatai ir kt.).

Grupėse buvo organizuojama įvairi veikla vaikų saugaus elgesio kelyje įgūdžiams formuoti – pokalbiai, žaidimai, dailės, muzikos, vaidybos priemonių naudojimas, grožinės literatūros ir smulkiosios tautosakos skaitymas, klausymas; informacinių technologijų naudojimas („Saugaus eismo videopamokėlių“ (www.eismoklase.lt) aptarimas, žaidimų dienos ir kita.

Manome, kad mūsų darbai, žinios paskatins pakeisti aplinkoje esančių eismo dalyvių elgesį, kultūrą, padės formuoti požiūrį į atsakomybę už savo veiksmus.

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė Danguolė Voinič

Pratęsiamas prašymų priėmimo ir vaikų priskyrimo į ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes ateinantiems mokslo metams terminas

Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos prašymu š. m. gegužės 28 d. vykusiame tarybos posedyje Taryba patvirtino sprendimo projektą dėl laikino Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 26 d.  sprendimu Nr.  T3-38  patvirtinto centralizuoto vaikų priėmimo į Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos ir Vilniaus rajono savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes organizavimo tvarkos aprašo (toliau – Tvarka) pakeitimo. Nutarta pakeisti Tvarkos 22, 24, 35 ir 50 punktus.

Į priešmokyklinio ugdymo grupes pirmiausia bus priimami visi priešmokyklinio amžiaus vaikai, kurių gyvenamoji vieta deklaruota Įstaigos aptarnavimo teritorijoje ir kurių prašymai į Vilniaus rajono savivaldybės švietimo įstaigas pateikti iki einamųjų metų balandžio 1 d., į Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos švietimo įstaigas – iki gegužės 30 d.

Prašymai į pageidaujamas Vilniaus rajono savivaldybės švietimo įstaigos (-ų) priešmokyklinio ugdymo grupes, pateikti po einamųjų metų balandžio 1 d., o Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos  švietimo įstaigos (-ų) priešmokyklinio ugdymo grupes – po gegužės 30 d.,  ateinantiems mokslo metams tenkinami tik tada, jeigu Įstaigoje yra laisvų vietų prašymus rikiuojant pagal eilių sudarymo tvarką.

Šiais metais informacinės sistemos tvarkytojas laukiančius vaikus, kuriems skiriama vieta Įstaigoje, priskiria prie Vilniaus rajono savivaldybės švietimo įstaigų  grupių nuo š. m. balandžio 1 d. iki birželio 23 d.,  Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos švietimo įstaigų grupių –  nuo gegužės 31 d. iki birželio 23 d. Informacinės sistemos tvarkytojas iki einamųjų metų liepos 9 d. vaikų, kurių tėvai nepatvirtino Įstaigos lankymo ir nepasirašė mokymo sutarties, duomenis išbraukia iš sąrašo ir apie atsiradusias laisvas vietas informacinėje sistemoje automatiškai praneša laukiantiems eilės tvarka.

Tvarkos pakeitimai įsigalioja 2021 m. birželio 1 d. ir galioja iki 2021 m. liepos 31 d.

Tydzień dla Polski w grupie Żaczki

Pierwsze dni maja są ważnymi dniami dla każdego Polaka. 2 maja obchodzimy Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Tego dnia obchodzimy także Dzień Polonii i Polaków za Granicą, natomiast 3 maja świętujemy rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja (1791). Była to druga konstytucja na świecie i pierwsza w Europie.

Aby przybliżyć sobie Polskę, w grupie Żaczki na przeciągu tygodnia czytaliśmy polskie baśnie i legendy. Potem omawialiśmy z dziećmi główny wątek i czego naucza baśń. Przypomnieliśmy sobie gdzie leży Polska i jakie ma symbole: kolory flagi, godło, stolicę, kontury państwa i główne miasta. Graliśmy także w gry edukacyjne, aby lepiej sobie utrwalić informację. W trakcie zabaw dzieci musiały pracować w grupach, dzielić się zadaniami, pomagać sobie nawzajem. Na koniec tematu robiliśmy pocztówkę dla Polski. Ramkę malowaliśmy gwaszem, a biało-czerwoną flagę wykonywaliśmy z wacików. Podczas pracy było wiele radości, gdyż zapoznaliśmy się z nową techniką malowania wacików.

Magdalena Bartoszewicz

Dzień mamy w Żaczkach

Dzień Mamy jest obchodzony prawie na całym świecie. Święto to przypomina nam, jak ważne są nasze Mamy, oraz że każdej Mamie należą się uściski, buziaki i milion bukietów za bezwarunkową miłość. Na świecie święto to jest obchodzone w różny sposób i w różnych terminach. W niektórych krajach Dzień Mamy jest świętem ruchomym, jak np. na Litwie. Zawsze obchodzimy te święto w pierwszą niedzielę maja, natomiast w Polsce Dzień Mamy jest świętowany 26 maja.

W grupie Żaczki na przeciągu kilku dni rozmawialiśmy o rodzinie, i o mamusiach. Próbowaliśmy wyjaśnić, co cieszy naszych mam i jak możemy im pomagać w codziennych pracach. Dzieci robili własnoręcznie laurki, przy tym ucząc się pisać słowo „mama”, teraz maluchy wiedzą nie tylko jak brzmi najukochańsze słowo, ale i jak wygląda na piśmie.

Kolejnego dnia kontynuując temat o mamusiach, robiliśmy wazoniki, na których kwitły serduszka. Każdy upiększał swój kwiat według upodobań. Po całej pracy dzieciaki zabrały własnoręczne prezenty dla swoich mam, gdyż jak wiadomo, najlepszy prezent, to ten zrobiony własnymi rączkami.

Magdalena Bartoszewicz

Mamos diena

Sakoma, kad MAMA – gražiausias žodis, kurį ištaria žmogaus lūpos. MAMA – tai ta, kuri sugeba viską atleisti. Motinos rankos, kurios visada apkabina ir priglaudžia savo vaikus. Motinos meilė,kuri niekada neišblėsta ir nenuvertėja. Geriausia dovana mylimai mamai – gražūs žodžiai. Todėl su „Daigelių“ grupės vaikučiais Balandžio 30 dieną minėjome mamos dieną. Šventiškoje grupėje buvo daromos gėlės, nuoširdžiai skambėjo mažųjų dainelės, jausmingi eilėraštukai ir nuotaikingi muzikiniai šokiai, kurie buvo skirti brangiausiam žmogui – MAMYTEI. Taip pat vaikai gamino šokoladinį pyragą ir vėliau jį ragavo. 
Po šventiškos dienos vaikai nusinešė namo mamai dovaną – savo rankom darytas gėlytes. Tai brangiausia dovana, kurią gali gauti mama iš savo vaiko. Šitaip vaikučiai atsidėkojo Mamytėms už rūpestį ir meilę. 
Išsiskirstėme puikios, pakilios nuotaikos supratę, kad brangesnio žmogaus už Mamą būdami dideli ar maži mes niekada neturėsime.

,,Żaczki“

Jak dzieci z gr. ,,Żaczki“ przyśpieszyły wiosnę? Może tę wiosnę przyśpieszy jakaś dobra wróżka? …Ale nie, wszyscy wstąpiliśmy do roboty! Wzięliśmy nasiona różnych warzyw i kwiatków, włożyliśmy do pulchnej ziemi do doniczek i skrzynek. W naszym kąciku przyrody wszystko się zazieleniło. Ale gdyby się zazieleniło podlewaliśmy i obserwowaliśmy, tym samym dowiedzieliśmy się co jest niezbędne do kiełkowania nasion (woda,słońce,ciepło it.d.). Wszyscy zostali zadowoleni ze swoich wyników!

Anna Grycewicz

ŽEMĖS DIENA

Tikslas: plėsti ugdytinių žinias apie Žemę, išreikšti jai pagarbą, rūpestį, mokytis saugoti Žemę ir visa kas gyva joje.

Su mažiausiais vaikučiais balandžio 22 dieną paminėjome Žemės dieną. Kartu su vaikais kalbėjome ir diskutavome apie tai, kaip reikia saugoti žemės turtus. Mokėsi stebėti gamtą, spėti, tyrinėti ir daryti išvadas. Taip pat, papuošėme savo žaliąją palangę, patys sodinome daržoves. Kartu su vaikais ėjome į mišką, rinkome šiukšles. Daug kalbėjome, kad negalima šiukšlinti miške, nes miškuose gyvena daug žvėrelių, šiukšlės kenkia medžiams ir augalams.

Visi kartu nupiešėme medį, ant kurio štampavome savo rankytes. Taip norėdami pasveikinti Žemę. Aplink vyravo gera nuotaika, vaikai buvo pilni gerų emocijų.

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Aurelija Jadinskytė